Quản lý, phân quyền theo chức năng

Quản lý và phân quyền theo chức năng

  • Quản lý hiệu quả, phân quyền chi tiết dễ dàng tới từng mắt camera, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp

  • Phương pháp phân quyền tối ưu theo chức năng, cấp độ và khu vực. Đáp ứng mọi quy trình vận hành phức tạp của doanh nghiệp

  • Quản lý tập trung thiết bị camera và người dùng ngay trên ứng dụng di động

  • Lịch sử truy cập đầy đủ, tìm kiếm dễ dàng

Các dòng camera thông minh AI

Camera IQ2S

Camera IQ2

Camera Play

Camera Play

Câu chuyện khách hàng

Ứng dụng thực tế

Phù hợp với mọi quy mô và loại hình doanh nghiệp

Xem tất cả dự án

Cửa hàng – bán lẻ

Trường học – Bệnh viện

Nhà xưởng – Công trình

Xem tất cả giải pháp

Xem tất cả giải pháp

Lưu trữ và quản lý dữ liệu

Xem chi tiết

Quản lý, phân quyền theo chức năng

Xem chi tiết

Quản lý tập trung đa điểm

Xem chi tiết