Lưu trữ và quản lý dữ liệu trên cloud

Lưu trữ và truy cập dữ liệu trên Cloud

  • Lưu trữ và quản lý dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây của FPT đặt tại Data Center chuẩn Tier III quốc tế
  • Độ trễ hình ảnh gần như bằng không, truy cập nhanh chóng do không phụ thuộc vào đường truyền quốc tế
  • Hỗ trợ xem trực tuyến và lưu trữ dữ liệu chất lượng cao
  • Xác thực bảo mật 2 lớp trước khi truyền tải lên Cloud, đăng nhập yêu cầu Số điện thoại, Mật khẩu và OTP cá nhân
  • Các gói dịch vụ Cloud dạng về lựa chọn, đáp ứng nhu cầu về thời gian lưu trữ và xem lại khác nhau: 7/14/30/45 ngày
  • Cho phép xem trực tiếp camera độ trễ cực thấp và xem lại dữ liệu hình ảnh bất cứ khi nào
  • Dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây của FPT với hệ thống server được đặt tại Việt Nam.
  • Xem camera trực tuyến tốc độ cao, ổn định.
  • Truy cập liệu nhanh chóng, không phụ thuộc vào đường truyền quốc tế

Các dòng camera thông minh AI

Camera IQ2S

Camera IQ2

Camera Play

Camera Play

Câu chuyện khách hàng

Ứng dụng thực tế

Phù hợp với mọi quy mô và loại hình doanh nghiệp

Xem tất cả dự án

Cửa hàng – bán lẻ

Trường học – Bệnh viện

Nhà xưởng – Công trình

Xem tất cả giải pháp

Xem tất cả giải pháp

Quản lý, phân quyền theo chức năng

Xem chi tiết

Quản lý, phân quyền theo chức năng

Xem chi tiết

Quản lý tập trung đa điểm

Xem chi tiết